Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở lớp học, hướng dẫn ôn thi và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1, A2, B1, B2 theo chuẩn khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Thông tin cụ thể như sau: