Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo số tài khoản chuyển tiền lệ phí xét tuyển cao đẳng năm 2016 đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Đơn vị : Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
2. Số tài khoản: 52515599
3. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thái Bình (VP Bank)
4. Nội dung chuyển khoản: 
Nộp lệ phí tuyển sinh cho thí sinh: ................................
Số báo danh: ......................................(ghi cả phần chữ và số)
Lưu ý: Các thí sinh ghi đầy đủ, chính xác phần nội dung chuyển khoản trước khi thực hiện chuyển khoản.